Thời gian
người lớn - 1+
Trẻ em -0+
FUSION RESORT PHU QUOC

Vung Bau Beach, Group 4, Hamlet 4, Cua Can Village, Phu Quoc Island, Kien Giang Province, Vietnam
T. +84 0297 3690000   
E. reservations.frpq@fusionhotelgroup.com

Hãy đăng ký để nhận bản tin